Пра час "Узвышша". Выпуск 4

Пра час “Узвышша”: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2007). Вып. 4 / уклад. Г.В.Запартыка, У.Г.Кулажанка; навук. рэд. М.І.Мушынскі. ‒ Мінск: РІВШ, 2008. ‒ 180 с.

У зборнік увайшлі матэрыялы навуковай канферэнцыі “Узвышаўскія чытанні”, прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. У навуковых артыкулах прадстаўлены літаратуразнаўчыя даследаванні творчасці Янкі Купалы, а таксама вопыт вывучэння архіўнай спадчыны паэта.

Змест

Ганна Запартыка. Гісторыя  архіўнай спадчыны Янкі Купалы: Крыніцазнаўчы агляд.

Міхась Мушынскі. Новыя архіўныя матэрыялы ў Поўным зборы твораў Янкі Купалы.

Беата-Крыстына Хоміч. “Kupalowie” Успаміны пляменніцы.

Уладзімір Мархель. Выяўленне і атрыбуцыя польскамоўнай спадчыны Янкі Купалы.

Уладзімір Сакалоўскі. Успрыняцце творчасці Янкі Купалы ў Германіі ў першай палове XX ст.

Аксана Данільчык. Янка Купала ў італьянскіх выданнях.

Святлана Скамарохава. Купаліяна на англійскай мове.

Валерый Назараў. Згадкі пра Янку Купалу ў дзённіках Якуба Коласа.

Эмануіл Іофе. ЦК КПБ і органы бяспекі супраць асобы і творчасці Янкі Купалы (1924-1938).

Мікола Трус. Янка Купала ў Славакіі ў 1935 г.: матэрыялы перыёдыкі, архіўных крыніц.

Ганна Запартыка. З гісторыі першых творчых юбілеяў Янкі Купалы.

Фаіна Ваданосава. А мы ж яго так любілі (Звесткі пра смерць Янкі Купалы ў перапісцы беларускіх пісьменнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны).

Таццяна Кекелева. Янка Купала ў запісах Язэпа Дылы 1928-1929 гг.

Тамара Браім. Літаратурная спадчына Янкі Купалы ў фондах Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Людміла Налівайка. Гусляр ‒ метафара паэта.

Марына Ліс. Кнігі Янкі Купалы ў фондзе аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі: прыжыццёвыя выданні.

Галина Шостак. Документы о Янке Купале в Белорусском государственном архиве научно-технической документации.

Алена Паляшчук. Дакументы аб жыцці і творчасці Янкі Купалы ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў.

Дзіяна Глазоўская. З вопыту адлюстравання жыцця і дзейнасці Янкі Купалы і Якуба Коласа праз прадстаўленне архіўных матэрыялаў у Інтэрнеце.

Уладзімір Конан. Традыцыі Янкі Купалы ў эстэтычнай праграме “Узвышша”.

Жанна Капуста. Інтэрпрэтацыя паэтычнай традыцыі Янкі Купалы ў розных эстэтычных кірунках 1920-х гг.

Жанна Шаладонава. Маральна-эстэтычнае крэда мастака ў паэме Янкі Купалы “Курган”.