«Стваральнік энцыклапедыі беларускага жыцця». У гонар 90-годдзя народнага мастака Беларусі Арлена Кашкурэвіча

Арлен (Арсэн) Міхайлавіч Кашкурэвіч [1960-1980-я гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 125. Л. 1
«Аэропорт». Серыя. Эскіз. Фрагмент. Папера, туш, пэндзаль, бялілы, пастэль, гуаш. 1962 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 2. Л. 1
«Аэропорт». Серыя. Эскіз. Фрагмент. Папера, туш, пэндзаль, бялілы, пастэль, гуаш. 1962 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 2. Л. 4
«Аэропорт». Серыя. Эскіз. Фрагмент. Папера, туш, пэндзаль, бялілы, пастэль, гуаш. 1962 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 2. Л. 5
«Аэропорт». Серыя. Папера. Літаграфія. 1962 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 3. Л. 1
«Мастера». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, афорт, сухая іголка, лавіс. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 6. Л. 1
«Мастера». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, афорт, сухая іголка, лавіс. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 6. Л. 5
«Мастера». Серыя. Варыянт. Папера, афорт, сухая іголка, лавіс. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 6. Л. 7
«Мастера». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, афорт, сухая іголка, лавіс. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 6. Л. 8
«Город и люди». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, літаграфія, лінагравюра, сухая іголка. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 8. Л. 1
«Город и люди». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, літаграфія, лінагравюра, сухая іголка. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 8. Л. 4
«Город и люди». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, літаграфія, лінагравюра, сухая іголка. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 8. Л. 6
«Город и люди». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, літаграфія, лінагравюра, сухая іголка. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 8. Л. 7
«Город и люди». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, літаграфія, лінагравюра, сухая іголка. [1962-1964 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 8. Л. 9
«Блокада». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, сухая іголка, каляровая літаграфія. [1975-1978 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 16. Л. 1
«Блокада». Серыя. Варыянт. Папера, сухая іголка, каляровая літаграфія. [1975-1978 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 16. Л. 2
«Блокада». Серыя. Варыянт. Фрагмент. Папера, сухая іголка, каляровая літаграфія. [1975-1978 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 16. Л. 6
«Старуха под дождем». Папера, літаграфія. [1975 г.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 25. Л. 1
«Фашисты». Папера, лінагравюра. 1984 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 32. Л. 1
«Каласы пад сярпом тваім». Супер-вокладка да рамана У.С. Караткевіча. Папера, пробны адбітак. 1968 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 67. Л. 1
«Паўлінка». Ілюстрацыя да п’есы Я. Купалы. Папера, каляровая літаграфія. 1970 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 72. Л. 1
Серыя па матывах твораў Я. Купалы. Варыянт. Фрагмент. Папера, каляровая літаграфія. 1971 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 12. Л. 1
Серыя па матывах твораў Я. Купалы. Варыянт. Фрагмент. Папера, каляровая літаграфія. 1971 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 12. Л. 2
Серыя па матывах твораў Я. Купалы. Варыянт. Фрагмент. Папера, каляровая літаграфія. 1971 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 12. Л. 3
«Я. Купала в Петербурге». Партрэт. Папера, лінагравюра. 1980 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 45. Л. 1
«Я. Купала в Левках». Партрэт. Фрагмент. Кардон, літаграфія. 1982 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 46. Л. 2
«Пайсці і не вярнуцца». Ілюстрацыя да аповесці В.У. Быкава. Варыянт. Папера, сухая іголка. 1979 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 63. Л. 1
«Прысвячэнне В. Быкаву». Трыпціх. Кампазіцыя «Песня жаўранка». Папера, каляровая літаграфія. 1984 г. Ф. 249. Воп. 2. Адз. зах. 107. Л. 1
Партрэт жонкі. Папера, каляровая лінагравюра. 1960 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 34. Л. 1
«Федюша». Партрэт сына. Варыянт. Папера, каляровая літаграфія. 1969 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 41. Л. 3
А.М. Кашкурэвіч у майстэрні. [1967-1976 гг.]. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 126. Л. 1
Старонкі аўтабіяграфіі А.М. Кашкурэвіча. Аўтограф. 07.06.1981 г., 01.10.1995 г. Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 113. Лл. 1-12

«Стваральнік энцыклапедыі беларускага жыцця»

У гонар 90-годдзя народнага мастака Беларусі Арлена Кашкурэвіча

Арлен (Арсэн) Міхайлавіч Кашкурэвіч нарадзіўся 15 верасня 1929 года ў горадзе Мінску ў сям’і служачых. У 1947 годзе скончыў 9 класаў і паступіў у Мінскі індустрыяльны тэхнікум. Праз два гады ён спыніў вучобу ў тэхнікуме і паступіў у Мінскае мастацкае вучылішча. У 1953 годзе паспяхова яго скончыў. Падчас навучання яго выкладчыкамі былі такія мастакі, як Надзея Іванаўна Галоўчанка, Леў Мееравіч Лейтман,Уладзімір Паўлавіч Сухаверхаў.

Арлен Кашкурэвіч вельмі любіў спорт, займаўся боксам, акрабатыкай, штангай. Ён адлюстраваў сваё захапленне ў творчасці – дыплом па заканчэнні мастацкага вучылішча абараніў па спартыўнай тэме.

У 1953-1959 гг. вучыўся ў Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце. Па малюнку яго настаўнікам быў Валянцін Віктаравіч Волкаў, па жывапісу – Віталь Канстанцінавіч Цвірка, па графіке і кампазіцыі – Сямён Пятровіч Герус. Дыпломная работа па заканчэнні БДТМІ – ілюстрацыі да рамана ісландскага пісьменніка Халлдора Лакснэса «Атамная станцыя». Графік добра паказаў у іх стыль і ідэйна-мастацкую накіраванасць рамана. Сам аўтар кнігі адзначыў, што ілюстрацыі А.М. Кушкурэвіча – лепшыя з усіх шматлікіх аздабленняў яго кнігі ў іншых краінах. З 1959 г. па 1969 г. працаваў выкладчыкам на кафедры графікі ў БДТМІ.

А.М. Кашкурэвіч – сябра СМ БССР з 1960 г. З гэтага ж года ўдзельнічаў у рэспубліканскіх, усесаюзных і міжнародных выставах.

З 1969 г. знаходзіўся на творчай працы. Працаваў па дамовах з Мастацкім фондам БССР, выдавецтвамі «Мастацкая літаратура», «Беларусь», «Народная асвета» і інш. За час працы ў выдавецтвах аформіў каля 200 кніг. Сярод яго работ ілюстрацыі да такіх твораў, як: «Трэццяе пакаленне» Кузьмы Чорнага, «Мера часу» Лідзіі Арабей, «Самы высокі паверх» Аляксандра Савіцкага, «Тры паэмы» Янкі Купалы, апавяданні балгарскіх пісьменнікаў і інш.

Акрамя ілюстравання кніг А.М. Кушкарэвіч займаўся станкавай графікай. Сярод яго работ наступныя серыі: «Аэрапорт» (1962 г.), «Горад і людзі» (1963-1964 гг.), «Майстры» (1966-1967 гг.), «Партызаны» (1969-1970 гг.), «Блакада» (1970-1978 гг.) і іншыя.

У 1974 г. А.М. Кашкурэвічу прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтваў Беларускай ССР. У 1991 г. – званне народнага мастака Беларусі.

Памёр А.М. Кашкурэвіч 26 жніўня 2013 года.

У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва захоўваецца асабісты фонд Арлена Кашкурэвіча (Ф. 249). Дакументы паступілі ў архіў-музей 15 чэрвеня 1981 г., 4 лютага 1985 г., 27 верасня 1995 г. і ў 2014 годзе. Фонд налічвае 495 спраў за 1952-1995, 2012 гады. Сярод іх прадстаўлены дакументы творчай дзейнасці мастака, перапіска, выяўленчыя дакументы, дакументы да біяграфіі, дакументы, сабраныя А.М. Кашкурэвічам па цікавых для яго тэмах.

Выстава мае на мэце ўшанаваць 90-годдзе таленавітага майстра і паказаць невялікую частку творчай спадчыны, якая захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва.

Прапануем вам азнаёміцца з аўтабіяграфіяй А.М. Кашкурэвіча, якая была напісана ім у 1981 і 1995 гадах. Тэкст падаецца з захаваннем асаблівасцей мовы і правапісу арыгінала (Ф. 249. Воп. 1. Адз. зах. 113. Лл. 1-13):

Биография

Арлена Михайловича Кашкуревича, написанная им самим седьмого июня 1981 г. в г. Минске.

Родился 15 сентября 1919 г. в г. Минске в семье служащих – Кашкуревича Михаила Антоновича и Кашкуревич (урожденной Трепашко) Елены Алексеевны. Национальность – белорус.

В 1938 году поступил в среднюю школу № 18 г. Минска. Учился средне. Был очень болезненным. Любил рисовать, но никогда не мечтал стать художником.

Немного рисовал отец. Немного рисовала и рукодельничала мать. Она и привила мне интерес к рисованию.

В 1939 году разошлись с отцом. Жили у деда – Трепашко Алексея Андреевича. Затем с отчимом – Карасем Антоном Максимовичем. Отчим относился ко мне строго, но справедливо. В юности не дал мне сбиться с правильного пути.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации с родителями в г. Саратове.

Годы эти были трудными. Узнали голод, холод, бомбежки.

Во время войны прошел хорошую жизненную школу. Учился плохо, но много читал. Это – В. Гюго, А. Дюма, Шекспир, П. Мериме, Тургенев.

Немного сочинял сам. Начал писать роман. Знания росли быстрее, чем писалась моя книга, и я ее быстро перерос. Так она и осталась незаконченной.

После освобождения Минска в 1944 г. возвратились в Белоруссию. Сначала в Гомель, потом через месяц в Минск. Город был весь в руинах, и еще пахло гарью. Но было радостно и интересно. Это была Родина.

Продолжал учиться в средней школе, затем в вечерней. Долго не мог найти себя. Увлекался то тем, то другим. Поступал в строительный техникум. Потом в индустриальный стройматериалов в Минске.

Учиться было не интересно и я скоро его оставил. В это время организовалось Минское художественное училище. Пробовал поступать туда, но подготовка была слабая.

В первый раз не поступил. Учился в изостудии при Доме народного творчества у художника Н.Л. Тарасикова.

Пробовал поступить еще раз через год, но не прошел по конкурсу. Благодаря ходатайствам отчима приняли кандидатом, а затем зачислили в студенты в 1949 г. В училище учился без особого энтузиазма. Художником быть не думал, но нужно было где-то учиться…

Очень любил спорт. Занимался боксом, акробатикой, штангой. Акробатикой очень серьезно. Участвовал на Республиканских и Всесоюзных соревнованиях. Мечтал работать в цирке.

Когда получил паспорт, работник милиции по ошибке вместо Арлена написал Арсен. Заметил ошибку не сразу, а когда заметил не придал этому большого значения. Когда хотел восстановить правильное имя, было уже поздно. С той поры живу под двумя именами. Часть документов на Арлена, часть на Арсена. (Дети записаны, как Арсентьевичи) С тех пор пошла сплошная неразбериха.

Работать, вернее зарабатывать кое-какие деньги, начал рано. Еще в училище на 3-4 курсе. Делал плакаты для издательства по правилам уличного движения, спичечные этикетки, переписывал ноты. (Нотную грамоту изучил самостоятельно).

Несколько раз чуть не был исключен из училища за пропуски (занятия акробатикой!), но училище закончил хорошо. Диплом на спортивную тему защитил в 1953 году.

Очень любил музыку. Немного играл на аккордеоне, гитаре. Имел много друзей.

В 1953 г. поступил в Белорусский госуд. театрально-художественный институт. Хотел заниматься живописью, но был принят на графику. Графику скоро полюбил и даже отказался от предложения В.К. Цвирко (преподавал живопись) перейти на живописное отделение.

В училище учился у педагогов: Головченко, Лейтмана, Суховерхова.

В институте у В.В. Волкова по классу рисунка, у В.К. Цвирко по живописи и по графике и композиции у С.П. Геруса.

Очень много мне дал Б.М. Басов – вел 4 курс. Под конец учился у П.К. Любомудрого.

3 июля 1955 года женился на Красневской Людмиле Александровне. Познакомился с ней в мастерской училища, куда она ходила рисовать по вечерам.

Это было в год окончания училища. Она заканчивала институт иностранных языков. Затем уехала работать в Бобруйск. Любовь наша была очень романтичной, трудной и сложной.

В 1957 году родился сын Игорь. В 1963 году сын Федор.

Люблю детей. Очень жалел их, когда они болели.

В 1959 году окончил институт. Дипломная работа – иллюстрации к «Атомной станции» Х. Лакснесса явилась для меня большой школой мастерства. Тема давала много возможностей для поисков и выходила за границы институтского уровня. Тему, такую необычную и неожиданную (вначале делал «Олесю» Куприна), подсказал мне педагог П.К. Любомудров. Наверное, он смог разглядеть во мне тягу к острой, экспрессивной форме. Это, пожалуй, единственный совет, который я вспоминаю с благодарностью. Защитил диплом на отлично. Эта работа принесла мне первый успех. К работе над «Атомной станцией» возвращался еще раз в 1961 г. Послал иллюстрации Х. Лакснессу к его 60-летнему юбилею. Получил благодарственную телеграмму.

По предложению Академии художеств СССР заключил свой первый договор на тему «Аэропорт». Это была моя первая самостоятельная станковая работа.

После окончания института был приглашен на работу в качестве преподавателя на кафедру графики.

В 1969 году оставил преподавательскую работу в художественном институте.

Эта работа не принесла мне большого удовлетворения, хотя работал добросовестно и пользовался любовью студентов.

О преподавательской работе сейчас вспоминаю с сожалением. Слишком много отняла она у меня творческого времени, почти ничего не дав взамен.

Работал в издательствах и журналах уже со 2 курса института.

Одна из первых серьезных работ «Третье поколение» К. Чорного.

Утвердился как художник, пожалуй, в работе над книгой Я. Купалы «Три поэмы».

1963 год был для меня очень радостным. Наконец получил творческую мастерскую. В этом же году родился в мае второй сын Феденька. В детстве, в отличие от Игоря – худенького и болезненного, был толстый, златокудрый, как амуры на картинах Рубенса.

Моя жена – мой ангел-хранитель. Она мой друг и помощник. Часто позирует мне для композиций. Многие женские образы, созданные мною, имеют ее черты.

Дети тоже часто позируют мне. В семье у нас была гармония. Жена смогла создать атмосферу любви, радости и уюта. Мы – трое мужчин, как можем помогаем ей. В семье у нас все рисовали. Все что-нибудь коллекционировали – монеты, старые керосиновые лампы, колокольчики, иконопись, гравюры старых мастеров, марки, карты… Всего не перечислишь. Очень любим старые вещи и сильно к ним привязываемся. Когда сносили старый деревянный дом по улице Чкалова, где жили и умерли мои дед и бабушка и где прошло мое детство, мы очень переживали. Когда дом стоял уже пустой и холодный, мы всей семьей ездили туда, чтобы протопить печь и согреть его холодные стены. Расставаться с ним было очень жалко, хотя мы уже поселились в хорошей благоустроенной квартире на Партизанском проспекте.

В нашем доме всегда царил дух творчества. Все обязательно чем-нибудь занимались. Были очень привязаны друг к другу и очень скучали, если кто-то уезжал из дома.

Дети воспитывались в атмосфере любви к природе, искусству. Лето всегда проводили в деревне. Не любили курортов, хотя, иногда, выезжали к Балтийскому морю.

Отмечаем семейные праздники – дни рождения. Очень любим Новый год, Пасху. Есть у нас особенный праздник, придуманный женой, – День Ван-Гога. Мы отмечаем его 30 марта в день рождения великого художника. Устраиваем выставку книг и репродукций. В этот день у нас всегда много желтых цветов.

Желтый цвет – любимый цвет Ван-Гога. Иногда приходят друзья.

Ван Гог для всех нас пример самоотверженного служения искусству. Символ честности, трудолюбия и любви к людям.

С 1969 года – свободный художник. Работаю по договорам с Худфондом БССР, в издательствах «Беларусь», «Народная асвета», «Мастацкая літаратура». За время работы в издательствах оформил примерно 200 книг.

В 1960 г. принят в Союз художников БССР. Участвую на Республиканских, Всесоюзных, Международных выставках с 1960 года.

Кроме иллюстрирования книг работаю в станковой графике. Основные станковые серии – «Аэропорт», «Город и люди», «Мастера».

Серия «Партизаны» (1969 г.) – произведение, которое принесло мне общественное признание. В 1972 г. за серию литографий по мотивам произведений Я. Купалы и за серию «Партизаны» мне была присуждена государственная премия БССР.

В 1974 г. звание Заслуженного деятеля искусств БССР.

Награжден дважды Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «За трудовое отличие».

В книжной графике работами, которые меня обогатили, как художника и которые принесли мне удовлетворение считаю «Песню про зубра» Н. Гусовского и «Фауста» Гёте.

Работа над этими книгами потребовала много душевных и физических сил. Она была хорошо принята и моими коллегами и читателями. За эти книги мне были присуждены дипломы им. Ф. Скарыны на Республиканском конкурсе, а на Всесоюзном Дипломы I степени.

Большую творческую радость и творческое открытие принесла мне работа над произведениями И. Пташникова «Найдорф» и произведениями А. Адамовича «Хатынская повесть» и «Каратели».

Примерно с 1970 года работаю над серией листов о войне, которые в последствии приобретут название «Блокада». Эта серия явилась продолжением серии «Партизаны». Некоторые листы ее вышли из иллюстраций к «Нейдорфу» и «Хатынской повести».

В 1976 году переселился в новую квартиру и новую мастерскую на Типографской улице. Здесь, в новой мастерской, в которой долго не мог привыкнуть работать, закончил серию «Блокада». Оформил «Пайсці і не вярнуцца» В. Быкава, «Донька-Даниэль» и «І маладосць, і сталасць» П. Бровки, «Каратели» А. Адамовича и другие.

Очень меня обогащает дружба с писателями – В. Короткевичем, А. Адамовичем, Я. Брылем.

В заграничной командировке был лишь один раз во Франции. В 1967 г. Выполняю много общественной работы. Являюсь членом редколлегии журналов «Вясёлка», «Беларусь».

Член Государственной экспертной комиссии, Член Правления Союза художников БССР, Член бюро графической секции Союза художников БССР.

Являюсь членом ряда художественных советов и выставочных комитетов.

В настоящее время жена работает старшим преподавателем Белорусского театрально-художественного института.

Сын Игорь – студент художественного института отделения графики.

Сын Федор – студент Минского художественного училища.

Дети становятся взрослыми и все больше уходят от меня. Но я рад, что они проходят этот же путь, который прошел я сам. Сожалею, только, что не занимаются спортом и не любят его. Будут ли они хорошими художниками, покажет время. Но я рад, что уже сейчас они умеют и знают больше, чем знал я, когда был в их возрасте.

В моих планах – иллюстрации к «Слову о полку Игореве», новый вариант «Фауста» и много станковых произведений, уже начатых, частично законченных. Без них не представляю своей дальнейшей жизни.

А. Кашкуревич.

Продолжаю писать биографию 1 октября 1995 года.

Что же произошло за эти 15 лет в нашей семье. «Слово о полку Игореве» я так и не сделал. Я понял, что по духу это не мое произведение. По своим убеждениям и вкусам остаюсь «западником».

За эти годы я сделал несколько хороших книг: второе малоформатное издание «Песни про зубра» М. Гусовского (1981), второе издание «Фауста» Гете (1991), «Поэмы» П. Бителя (1984 г.). Увлеченно работал над «Буранным полустанком» Ч. Айтманова.

В 1986 г. умирает моя мать, а через семь месяцев отчим, который очень тяжело переносил смерть матери.

Все это отразилось на моей работе – иллюстрациях к «Буранному полустанку» (Мать, пронзенная стрелой).

В конце 1986 г. в Палаце мастацтва открыл первую персональную выставку. Все время боялся выставляться. Казалось, еще не настало время. Не ожидал, что на вернисаж придет столько много людей. Очень интересную статью о моем творчестве написала к выставке Таиса Бондарь. Много работ, в том числе всю серию к «Фаусту» закупил Художественный музей.

Затем выставка была показана в Вильнюсе, Гродно, Барановичах, Полоцке и Могилеве.

В 1988 г. закончил серию больших офортов «Эта милая городская жизнь…», триптих «Посвящение В. Быкову».

Дети – Игорь в 1982 г. и Федор в 1989 закончили институт. После первого курса Федору пришлось отслужить полтора года в армии. Служба проходила в Несвиже и мы часто навещали его. Нам очень нравился этот старинный городок с парками, озерами и княжеским замком. Мы с женой часто отдыхали там в санатории. Были у нас там и хорошие друзья – садовод Георгий Листопад, прекрасно знающий историю рода Радзивиллов и ксёндз Григорий Колосовский – веселый, добрый и гостеприимный человек.

В Несвиже в маленькой, деревянной Георгиевской церкви принял крещение.

Игорь и Федор в 1990 г. оба сразу были приняты в Союз художников.

Они очень не похожи один на другого. Каждый ищет свое место в искусстве. Очень не хотят быть похожими на меня, и от этого работать им еще труднее.

В 1990 г. всей семьей получаем приглашение от Общества германо-советской дружбы в Зап. Берлине участвовать в программе «Дни Беларусии в Зап. Берлине» в фестивале Мира «За антифашизм, против национализма и расизма», выставкой работ. Я немного раньше уже был приглашен на выставку в цитадели Шпандау, организованной Евангелической академией.

Наша выставка экспонировалась в Радхауз-галери в районе Райникендорф.

Жена Людмила была у нас переводчицей. Принимали нас очень тепло.

Западный Берлин поразил всех бурной многоцветной жизнью. Каждый день казался праздником. Уже полным ходом шла в СССР перестройка и чувствовалось дыхание свободы. Все ждали больших перемен. Вскоре началось разрушение берлинской стены.

Посещение музеев, знакомства с художниками и вся атмосфера изобилия этого огромного непохожего на наш мир города вдохновила всех нас. Мы жаждали творчества.

С нашей выставки были куплены по одной картине у Игоря и Федора и пять моих офортов.

Примерно в 1987-88 годах снова посетили Жировицкий монастырь (бывали там и раньше). Мы прожили там несколько тихих и светлых дней. Ближе познакомились с иеромонахом Филиппом, с которым дружили много лет.

В 1989 г. в сентябре, когда мне исполнилось 60 лет, всей семьей уехали в Жировичский монастырь, чтоб там, в тишине и покое отметить этот семейный праздник.

Заканчиваю серию иллюстраций к Евангелию от Луки, которое печаталось в течение года в журнале «Беларусь».

Я уже имел новое приглашение от магистрата города Брауншвейга и Ляндес-музеума сделать персональную выставку.

Специально для этой выставки заканчиваю литографии к «Фаусту».

В октябре 1990 г. я с женой и Федором и еще трио музыкантов едем в Брауншвейг. Выставка экспонировалась в огромном зале старинного монастыря Hinter Aegidien.

В 1991 году выходит второе издание «Фауста» и «Атомная станция» Халлдора Лакснесса. Хотел сделать новые варианты, но в издательстве уговорили дать варианты дипломной работы.

Во время празднования 1000летия христианства на Беларуси по приглашению Митрополита Филарета открыл выставку портретов белорусских святых и иллюстраций к Новому завету. Экспонировалась выставка в Епархиальном управлении.

Перестройку я принял с радостью и надеждой. Однако вскоре наступили разочарования. Наступил творческий кризис. Долго не знал над чем работать. Находился в каком-то вакууме. Искал выход в работе над библейской темой.

В 1993 году сделал иллюстрации к «Новому завету» в переводе А. Клышки. К сожалению, книга до сих пор не издана. Начал работать над «Песней Песен». Тема любви, гармонии дала сильный импульс к творчеству. Нужно было открывать для себя новую тему и, следовательно, новые решения. Вначале было очень трудно. Боялся уйти в красивость, банальность. Но постепенно выработался стиль легкого, как бы порхающего импровизационного рисунка.

В 1992 г. неожиданно получаю приглашение посетить Исландию с выставкой своих работ. Неужели давней мечте было суждено осуществиться! Готовился целый год. И вот в июне 1993 с Людмилой – моей переводчицей и секретарем летим над Антлантикой. Все было как во сне! В Рейкьявике пробыли три недели. Жили на берегу океана. Друзья показали нам страну. Вулканы, водопады, гейзеры… Но самое интересное это сами исландцы – добрые, гостеприимные люди.

Я сделал в Исландии около 40 портретов и все подарил друзьям. Подарил так же серию по мотивам исландского эпоса «Эдда», которую сделал специально для этой выставки.

На следующий год исландцы из оставленных портретов сделали выставку «Исландия глазами белоруса».

Сильное впечатление оказали на нас два визита в дом Халлдора Лакснесса. Очень подружились с его женой Аудур, с которой переписываемся вот уже два года.

Свои впечатления описали и опубликовали в газете «Культура», журнале «Беларусь» и «Мастацтва».

В январе 1994 г. открыли в художественном музее совместную выставку «FAMILIA». Долго к ней готовились. С большим трудом издали каталог.

В 1994 г. начал педагогическую деятельность в Европейском гуманитарном университете, учредителем которого я являюсь. Веду курс искусства графики. Экономические трудности заставили заняться этой деятельностью.

Заказов почти нет. Издательства разваливаются. Работы продаются плохо.

В 1994 г. вышла «Найвышэйшая песня Саламонава». Была презентация в Национальной библиотеке. Книга пользуется успехом и я ей доволен.

В марте 1995 г. у Феди родился сын Витаутас.

В последнее время много рисую. Сделал серию автопортретов. Летом 1995 закончил несколько композиций в офорте. Среди них «Люди в лифте», «Портрет жены». Сейчас работаю над иллюстрациями к третьему изданию «Песни про зубра» М. Гусовского.

 

Выставу падрыхтавала вядучы архівіст аддзела інфармацыі, публікацыі і выкарыстання дакументаў К.М. Петухова.

11 снежня 2019 г.