Пра час "Узвышша". Выпуск 2

Пра час “Узвышша”: Матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск. 2003 ‒ 2004) / Уклад: Г.В.Запартыка, Т.В.Кекелева, Я.М.Кісялёва. ‒ Мн.: РІВШ, 2005. ‒ 160 с.

У зборнік увайшлі матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў, прысвечаных юбілейным датам паэтаў Тодара Кляшторнага і Паўлюка Труса, а таксама гісторыі літаратурных працэсаў 20‒30-х гадоў XX стагоддзя. Даклады чытанняў ‒ гэта падсумаванне архіўных пошукаў і навуковых даследаванняў гісторыі беларускай літаратуры, зробленых у апошнія гады.

Змест

ІІІ Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 100-годдзю з дня нараджэння Тодара Кляшторнага і 80-годдзю літаратурнага аб'яднання "Маладняк" (05.2003)

Міхась Мушынскі. “Сляды дарог”, якія вядуць у будучыню: з гісторыі выдання і асэнсавання літаратурнай спадчыны Тодара Кляшторнага.

Уладзімір Конан. Эстэтыка “Узвышша”: тэарэтычныя і мастацкія аспекты.

Леонтий Гаранин. О роли возрожденческой парадигмы в творчестве Тодора Кляшторного.

Тадзіяна Кляшторная. Мае дзіцячыя ўспаміны пра бацьку.

Яўген Гарадніцкі. Мова як паэтычны код эпохі (Творчая індывідуальнасць Тодара Кляшторнага ў кантэксце агульных тэндэнцый мастацкага развіцця).

Уладзімір Агейка. Паэма Т.Кляшторнага “Калі асядае муць”: Змястоўнасць жанравай формы.

Міхась Кенька. Тодар Кляшторны ‒ перакладчык.

Алеся Бабарэка. З нататак Адама Бабарэкі, прысвечаных паэтычнай творчасці Тодара Кляшторнага.

Таццяна Кекелева. Ад дакументальнай выстаўкі да стварэння архіўнага фонду Тодара Кляшторнага.

Ігар Шаладонаў. Праблема аўтарытэтнасці ў мастацкай прозе маладых беларускіх пісьменнікаў 20-х гадоў XX стагоддзя.

Ірына Багдановіч. Матыў скокаў у творчасці Тодара Кляшторнага і эстэтычныя асаблівасці беларускага дэкадансу.

Тэрэза Голуб. “Маладняк” у жыцці і творчасці Максіма Гарэцкага.

Аксана Данільчык. Дантэ ў творчасці Язэпа Пушчы.

Валерый Назараў. Ад маладнякоўцаў да узвышэнцаў: Набыткі сатырычнай прозы.

Ірына Евенка. Архіўны фонд Адама Бабарэкі і яго сям’і ‒ крыніца па гісторыі беларускай літаратуры 20‒30-х гадоў.

IV Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 100-годдзю з дня нараджэння Паўлюка Труса (05.2004)

Ганна Запартыка. Паўлюк Трус. Жыццё і творчасць.

Міхась Мушынскі. “Шчыры, шчыры Павел: Праўдзівая гісторыя драматычных стасункаў Паўлюка Труса з “Маладняком” і “Узвышшам” (па матэрыялах перапіскі паэта).

Уладзімір Конан. Творчасць Паўлюка Труса ў ацэнцы “Узвышша”.

Ірына Багдановіч. “Я ўжо цяпер па “Маладняку” не асэсар”: Алесь Дудар ‒ паплечнік і карэспандэнт Паўлюка Труса.

Святлана Нісцюк. Тут слова Труса гучыць, не змаўкае.

Вольга Суткаленка. Некалькі слоў пра “беларускі Парнас”. Вёска Нізок на Уздзеншчыне.

Таццяна Кекелева. Спадчына Паўлюка Труса ў БДАМЛМ: камплектаванне, апісанне, выкарыстанне.

Міхась Кенька. Праблемы адэкватнасці мастацкага перакладу ў перыёдыцы 30-х гадоў.

Валерый Назараў. Шлях да Самасуя: паходжанне вобраза.

Міхась Пратасевіч. Экспазіцыя “Покліч”. Вяртанне ў літаратуру 20‒30-х гадоў.