"Аўтограф": альманах. Выпуск 2

Аўтограф: альманах. Выпуск 2. Аўтар праекта і ўкладальнік Г.В. Запартыка; навуковы рэдактар В.В. Жыбуль; рэдакцыйная калегія: Ю.А. Бачышча, Н.С. Гардзіенка, В.В. Жыбуль, Г.В. Запартыка, Т.В. Іванова. Мінск: Колорград, 2021. – 370 с. ISBN 978-985-596-873-4.

Альманах «Аўтограф» змяшчае выбраныя даклады, якія прагучалі на «Узвышаўскіх чытаннях» і «Архіўных чытаннях» у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва ў 2011–2020 гг. Даклады прысвечаны фондам, дакументам і праблемам практычнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, а таксама вынікам даследаванняў па гісторыі літаратуры і культуры ХХ ст., якія ажыццяўляліся архівістамі, літаратуразнаўцамі і гісторыкамі ў апошняе дзесяцігоддзе.

Змест (вытрымка)

Архіўныя чытанні. Да Дня архівіста. 2011–2019 гг.

Николай Илькевич. 2011 г. Памяти Виталия Владимировича Скалабана (1947–2011).

Кирилл Кузнецов. 2011 г. «Из наших рук ты… не вырвешься до самой смерти». Александр Аниховский: личная и семейная драма.

Генадзь Кажамякін. 2016 г. Гісторыя тэксту рамана Уладзіміра Караткевіча «Леаніды не вернуцца да зямлі» паводле архіўных крыніц.

Уладзімір Трапянок. 2017 г. Фонды беларускага радыё: да пытання захавання культурнай спадчыны краіны.

Михаил Шумейко. 2019 г. Организация и некоторые итоги выявления документов белорусского происхождения и о Беларуси в зарубежных архивах во второй половине ХХ в.

2 кастрычніка 2020 г. ХХ Узвышаўскуія чытанні «БДАМЛМ – скарбніца Нацыянальнага архіўнага фонду» (да 60-годдзя заснавання) / ХVІІІ Архіўныя чытанні «Уладзімір Караткевіч і яго час» (да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)

Пятро Жаўняровіч. Роля фондаў БДАМЛМ ва ўстанаўленні аўтэнтычных тэкстаў публіцыстыкі Уладзіміра Караткевіча.

Вячаслаў Рагойша. Пабрацімства двух Уладзіміраў: Уладзімір Караткевіч і Уладзімір Лучук (з дадатам невядомых лістоў У. Караткевіча).

Аркадзь Бабко. Месца Уладзіміра Караткевіча ў беларускім нацыянальна-культурным дыскурсе.

Юрась Бачышча. Творчыя і сваяцкія повязі Уладзіміра Караткевіча і Геральда Асвяцінскага.

Міхал Бараноўскі. Штрыхі да партрэта Уладзіміра Караткевіча на аснове фондавых матэрыялаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча.

Васіліна Міцкевіч, Алесь Петухоў. Іван Кліндухоў – «кліент» Якуба Коласа.

Юлія Амосава. Постаць Кузьмы Чорнага праз архіўныя і музейныя матэрыялы ў адлюстраванні віртуальнага праекта Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «На хвалі часу, у плыні жыцця».

В’ячеслав Левицький. Задуми сценаріїв для Київської кіностудії в художньому світі Володимира Короткевича.